Toernooi Reglement:

 • Er wordt 6 tegen 6 gespeeld volgens de regels van de NeVoBo (indoor volleybal).
 • Elk team heeft minmaal 1 dame in het veld.
 • De minimumleeftijd voor deelname is 16 jaar.
 • Er wordt geen alcohol geschonken onder de 18 jaar.
 • Zelf meegebrachte alcoholische dranken zijn niet toegestaan alsmede glaswerk.
 • Deelname is op eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tijdens het evenement ontstane schade en/of vermissing van persoonlijke eigendommen.
 • De wedstrijden duren 11 minuten, inclusief helft wisselen (dus niet tot 25 punten).
 • Bij het eindsignaal wordt de rally niet afgemaakt. Een gelijke stand is mogelijk.
 • Teams worden ingedeeld in drie verschillende poules, NeVoBo, Bedrijven en Recreanten.
 • De beslissing van de scheidsrechter is bindend.
 • Wanneer dit regelement niet volstaat in een situatie, beslist de organisatie.

Voor vragen en of opmerkingen kunt u mailen naar info@wormersports.nl
Naast deze regels, spelen we met de motto’s van WormerSports in het achterhoofd:

“Sociale verbinding door sport en vermaak” & “plezier en respect naar elkaar”

==================================

 

 

 

 

 

 

Consumptiemunten:
Na ommekomst van die gestelde datum zal de houder slechts het tegoed kunnen omwisselen door het volgen van de procedure voor restitutie zoals hier omschreven: Na het verstrijken van de gestelde datum op consumptie munten, zal na een termijn van 1 jaar het tegoed aan geld niet langer omwisselbaar zijn voor een tegenwaarde in geld.
Het tegoed valt dan toe aan Stichting WormerSports. Indien (het restant van) de tegenwaarde in geld kleiner is dan of gelijk aan 15 euro, dan vervalt de genoemde verplichting tot terugbetaling van de tegenwaarde in geld.
Stichting WormerSports is bevoegd kosten voor het omwisselen in rekening te brengen voor zover die noodzakelijk zijn. Als noodzakelijke kosten worden bankkosten aangemerkt die betrekking hebben op de overboeking en een bijdrage aan de administratiekosten van Stichting WormerSports.
Deze zullen een vaste prijs bedragen van € 15,- per overboeking of omwisseling.
De aanvrager stemt ermee in dat Stichting WormerSports deze kosten verrekent met het tegoed op de consumptie bonnen, althans met de tegenwaarde in geld. Dit met een maximum van 20 munten. Inlevering is gesteld op maximaal 20 munten per persoon, bij het doen van meer dan 20 munten verzoeken wij u een betalingsbewijs in te voegen.