Stichting Support Cultuur en Sport Wormerland steunt WormerSports

Het WormerSports Beach Evenement kan mede worden gerealiseerd door de steun van:

Logo_Scsw“De stichting heeft ten doel het financieel ondersteunen en doen ondersteunen van de in de gemeente Wormerland gevestigde verenigingen en stichtingen die zich bewegen op het gebied van- en zich sterk maken voor de beoefening en uitoefening van cultuur en sport in de ruimste zin des woords, een en ander ter wille van de bevordering van een breed en gezond mogelijk verenigingsleven in de betreffende woongemeenschap” 

De ‘support’ van de Stichting kan worden gegeven aan projecten en initiatieven van verenigingen, stichtingen e.d., wanneer deze niet (geheel) gefinancierd kunnen worden uit de normale exploitatie van de betreffende organisatie.